Teknisk projektledning för nya land.se

Land.se är LRF medias enskilt största satsning på digital utveckling. Produkten bygger vidare på varumärket Land, men moderniserar och förtydligar positionen: Land.se är sajten för alla oss som tror på Sverige utanför storstäderna. Här finns lands­bygdens och landsortens röster – i glädje och sorg, i politisk verklighet och i vardaglig värme, i skratt och i djupaste allvar.

Bakgrund

LRF Media möter samma utmaningar som andra tidningsförlag – att den långsiktiga trenden är att både upplagorna och annonsintäkterna faller. Digitalisering av både produktions­processen och produkten är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik affär.  Land.se ska bli en framgångsrik digital mediaprodukt. Från starten kommer den att bestå av tre delar: huvudsektionen land.se, en lifehack-sektion och en bloggsektion. Sajten byggs från start för mobila användare, men ska naturligtvis fungera även i desktop.

Genomförande och arbetssätt

Att leda delprojekt Teknik i projektet land.se, dvs att säkerställa att teknikplattformen utvecklas så effektivt som möjligt i samarbete med de övriga delprojekten: Innehåll, Användningstester, Affär och Kommunikation. Samtliga delprojekt inkluderar både interna och externa resurser.

Uppdraget omfattar bland annat följande uppgifter:

Projektet innebär kontinuerlig och intensivt samarbete med både de övriga delprojekten och med leverantörens projektledning. Upplägget är utpräglat agilt, och genomfördes för de tre sektionerna parallellt. Även design och grafisk utformning sker parallellt. Plattformen baseras på dels Wordpress, dels Python-ramverket Django.


Resultat

Den första versionen av land.se lanserades som planerat den 28 april 2015. Ytterligare releaser är planerade för hösten 2015.