Projektledning handlatidningar.se

LRF Media möter samma utmaningar som andra tidningsförlag – att den långsiktiga trenden är att både upplagorna och annonsintäkterna faller. Digitalisering av både produktions­processen och produkten är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik affär.

Bakgrund

LRF Media är Sveriges tredje största förlag och huvudverksamheten är att ge ut tidningar. Förlaget ger ut ett 20-tal titlar om många olika ämnen, bl.a. inredning, trädgård, jakt, hund, häst, historia och motor samt lantbruk, där LRF Media är marknadsledande. Ett av de projekt som initierats under 2014 handlar om att modernisera förlagets webbshop. Syftet är att skapa en ny webbshop, handlatidningar.se, som ska erbjuda tidningar – både traditionella prenumerationer och digitala. Dessutom ska den nya lösningen inkludera ”digitala presentkort”, som ska fungera t ex för att ge bort prenumerationer, utan att man som givare behöver bestämma vilken prenumeration som mottagaren ska få.

 

Genomförande och arbetssätt

Projektledning och kravställning, i nära samarbete med framför allt Digital affärsutveckling och Marknad. 

Uppdraget omfattade bland annat följande uppgifter:

Projektet hade en mycket snäv tidplan, styrd av tidplanen för marknads­kampanjer inför julen. Projektet leddes agilt, med beställarna i Stockholm och utvecklingsresurserna i Malmö. Effektiva digitala verktyg var en förutsättning för att driva projektet.

 

Resultat

Projektet lanserades enligt plan i oktober 2014. Den nya lösningen, handlatidningar.se, blev också mall för ett antal kampanjverktyg inom förlaget.