SLU - Analysportalen

Utmaningen var att koppla samman stora mängder artobservationer så att informationen skulle vara tillgänglig och sökbar för forskare, myndigheter och allmänhet via webbtjänster och en gemensam portal - Analysportalen.

Bakgrund

Svenska LifeWatch är ett nationellt samarbete mellan ett antal svenska myndigheter och universitet och det samordnas av ArtDatabanken vid SLU och finansieras av Vetenskapsrådet.

Stora mängder artobservationer samlas fortlöpande in av forskare, miljöövervakare, inventerare och av artkunniga privatpersoner. All denna information finns spridd i ett stort antal skilda databaser. Uppdraget åt Svenska LifeWatch var att koppla samman resurserna så att informationen skulle vara tillgänglig och sökbar för forskare, myndigheter och allmänhet via webbtjänster och en gemensam portal, Analysportalen.

Genomförande

Frontwalkers konsulter har varit drivande i den tekniska utvecklingen på serversidan och klientsidan. På serversidan har vi skapat funktioner för att hämta artobservationer från externa datakällor och konvertera dessa till ett gemensamt format. Vi skapade även webbtjänster som gjorde att användarna kan söka ut önskad information på ett strukturerat sätt. På klientsidan byggde vi gränssnitt och logik i webbapplikationen Analysportalen för att presentera informationen på ett tydligt och användbart sätt.       

Resultat

Analysportalen (www.analysisportal.se) är en webbapplikation som erbjuder ett enkelt och smidigt sätt att nå alla data i Svenska LifeWatch. Den är i drift sedan 2013 och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. Här kan man söka, filtrera, analysera, visualisera och ladda hem artobservationer från alla de datakällor som ingår i forskningsinfrastrukturen.

Kontakt

Ulrika Dahlin

Ulrika Dahlin

VD/CEO

Telefon:
018-66 17 10
E-post:
Skicka mail
Leif Fridholm

Leif Fridholm

Säljare

Telefon:
018-66 17 01
E-post:
Skicka mail