Förbättrad livskvalitet för äldre och vårdgivare

SCI ville ta fram ett verktyg för att kunna sprida information till personer som arbetar med demensvård eller är anhörig till någon äldre person.

Bakgrund

Swedish Care International (SCI) arbetar med att utveckla och exportera svensk äldre- och demensvård baserad på Silviahemmets vårdfilosofi. SCI ville ta fram ett verktyg för att på ett enkelt sätt kunna sprida information till personer som arbetar med demensvård eller är anhörig till någon äldre person.

Genomförande

Med SCIs gedigna erfarenhet och kunskap om demens- och äldrevård kunde de tillsammans med Frontwalker ta fram en genomarbetad applikation. Frontwalker har varit ansvariga för kravinsamling, utveckling och test. Appen innehåller information och inspiration för att göra livet lite enklare, och även möjligheten att dela med dig och ta del av andras erfarenheter.

Resultat

Elderly Care har blivit ett verktyg för äldre personer såväl som anhörigvårdgivare, att ta del av svensk vårdfilosofi världen över. Appen finns på nio språk, och används i över sextio länder världen över.

Appen togs fram till iOS och Android tillsammans med ett webbaserat administrationsgränssnitt för hantering av innehållet i apparna, pushnotiser och användargenererat innehåll.

Kontakt

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Säljare

Telefon:
070-458 63 20
E-post:
Skicka mail